Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
O projekcie

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia, wzbogacenie oferty edukacyjnej UMB i lepsze przygotowanie absolwentów Uczelni do aktywnego wejścia na rynek pracy.

 

Realizowane działania:

  1. Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim
  2. Zajęcia wyrównawcze z biologii, fizyki i chemii
  3. Szkolenia z przedsiębiorczości
  4. Praktyki studenckie krajowe i zagraniczne

Okres realizacji projektu: 01.07.2013r. - 31.12.2015r.

 

Całkowita wartość projektu: 3 017 805,00 PLN

 

Informacje o projekcie są dostępne również na Facebook'u.

Profesorowie Wizytujący

 

Pragnę serdecznie zaprosić Państwa na eksperckie wykłady profesorów
z  Heidelberg University,

 
które odbędą się w dniu

4 listopada (środa)

 
w budynku Collegium Pathologicum, w sali konferencyjnej nr 2.02,  I piętro,
w Zakładzie Patomorfologii Lekarskiej

 

godz. 11:00

 Prof. Heike Allgayer

 
"Latest news from genome and smallRNA
research---Highlights of AACR"

 

-----------------------------------

 

godz. 11:45
 Prof. Jochen Utikal

 

 "Cancer Immunotherapy"

 

***

Jednocześnie pragnę poinformować wszystkich zainteresowanych członków społeczności akademickiej naszej Uczelni o możliwości indywidualnych konsultacji merytorycznych z profesorami wizytującymi w zakresie obecnie realizowanych lub planowanych badań naukowych. Konsultacje z profesorami odbędą się bezpośrednio po wykładach.

  

----------------------------------------

Prof. dr hab. Adam Krętowski

Prorektor ds. Nauki UMB

Aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja