Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Aktualności

 

UWAGA!  

Dodatkowa rekrutacja na

PRAKTYKI KRAJOWE

Dostępnych 9 wolnych miejsc!

Składanie dokumentów: 

od 20.05.2015 do 29.05.2015

 

 

  

W dniu 10.12.2014 weszło w życie zarządzenie Rektora UMB nr 72/14, zmieniające załącznik nr 9 do Regulaminu dofinansowania praktyk w projekcie "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku" - System punktowy kwalifikacji studentów do praktyk zagranicznych.

 

Załącznik nr 9 do Regulaminu.doc


UWAGA! 

REKRUTACJA NA EDYCJĘ ZIMOWĄ I LETNIĄ 2015

 

Okres trwania praktyki:

min. 3 tygodnie

min. 120 godzin

w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych tj. luty 2015r.

oraz lipiec - wrzesień 2015

 

Składanie dokumentów:  od 12.11.2014 do 15.01.2015


Na każdy wyjazd zostanie przyznane dofinansowanie:

Wyjazd krajowy do 2250 zł

Wyjazd zagraniczny do 7000 zł

 

  • W zakładce "Dokumenty do pobrania" znajduje się aktualny Regulamin dofinansowania praktyk wraz z załącznikami.

Wyniki kwalifikacji praktyki zagraniczne - dokumenty złożone do 15.01.2015.pdf

Wyniki kwalifikacji praktyki krajowe - dokumenty złożone do 15.01.2015.pdf

 

 

Wyniki kwalifikacji praktyki zagraniczne - dokumenty złożone do 31.12.2014.pdf

Wyniki kwalifikacji praktyki krajowe - dokumenty złożone do 31.12.2014.pdf


 

Wyniki kwalifikacji praktyki krajowe - dokumenty złożone do 28.11.2014.pdf

Wyniki kwalifikacji praktyki zagraniczne - dokumenty złożone do 28.11.2014.pdf


Wykaz miejsc PRAKTYKI KRAJOWE 2015.pdf

Wykaz miejsc PRAKTYKI ZAGRANICZNE 2015.pdf


  • Studentki/ studenci, którzy szukają miejsca na praktyki krajowe lub zagraniczne we własnym zakresie, mogą pobrać list intencyjny, podpisany przez Prorektora ds. Studenckich, w celu wysłania jako załączoną informację o projekcie do wybranych ośrodków klinicznych:

 

 List intencyjny Prorektora ds. Studenckich - praktyki zagraniczne 2015.pdf


List intencyjny Prorektora ds. Studenckich - praktyki krajowe 2015.pdf

 

 

  • UWAGA: W przypadku organizowania miejsca praktyki krajowej we własnym zakresie, gdy szpital wymaga, aby 'Porozumienie o programie praktyki' zostało najpierw podpisane przez UMB, bardzo prosimy przynieść wówczas  wypełniony formularz 'Porozumienia' do Działu Spraw Studenckich lub przesłać mailem na adres: praktyki@umb.edu.pl

 

 

Kontakt:

Dział Spraw Studenckich UMB (pokój 26, parter Pałacu Branickich)

Paweł Niegierewicz

tel. 85 748 5408

e-mail: praktyki@umb.edu.pl    

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja