Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Dokumenty do pobrania
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja