Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Dokumenty do pobrania

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyjazdy Doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim -

   regulamin_przyznawania_i_wyp_acania_stypendi_lw.doc

 

Wniosek aplikacyjny na wyjazd w ramach projektu zal_1_wniosek_aplikacyjny.doc

 

• Umowa stypendialna -  zal_2_umowa_stypendialna.doc

 

Zaświadczenie z Instytucji przyjmującej - zal_3_za_wi_instytucji_przyjmuj_cej.doc

 

Sprawozdaniezal_4_sprawozdanie.doc 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja