Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Programy zajęć
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja