Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Rekrutacja

Szanowni Studenci!

 

Zapraszamy do udziału w programie zajęć wyrównawczych przeznaczonych dla studentów I roku kierunku lekarskiego (studia stacjonarne). Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2014 roku i będą prowadzone do końca roku akademickiego 2014/2015. W ramach zajęć wyrównawczych przygotowaliśmy programy nauczania, które zostaną zrealizowane w dwóch blokach: BIOLOGIA (60 godz.) i CHEMIA (30 godz.).

 

Program zajęć z biologii obejmie treści z Histologii i embriologii (Zakład Histologii i Embriologii - 60 godzin). Zajęcia będą realizowane w ciągu dwóch semestrów roku akademickiego 2014/2015.

 

Dodatkowo realizowane będą zajęcia z chemii (Zakład Biochemii - 30 godzin).

 

Oferujemy 30 miejsc na zajęcia z BIOLOGII oraz 30 miejsc na zajęcia z CHEMII.

 

Ten sam student będzie mógł uczestniczyć w zajęciach z obydwu bloków nauczania.

 

Naszą propozycję kierujemy do wszystkich studentów I roku kierunku lekarskiego studiów stacjonarnych, natomiast w przypadku większej liczby zgłoszeń, pierwszeństwo przypadnie studentom z niższymi wynikami z egzaminu maturalnego.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny - projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 13 do 31 października 2014r.


Studenci chętni do udziału w projekcie powinni we wskazanym terminie wypełnić i dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (pok. 22, parter Pałacu Branickich) formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej projektu: www. wpr.umb.edu.pl w zakładce Dokumenty do pobrania).

 

Sprawami związanymi z rekrutacją i organizacją zajęć zajmuje się mgr Emilia Kulesza (nr tel.: 85 7485429, e-mail: emilia.kulesza@umb.edu.pl).

 

Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie konieczne będzie dostarczenie wymaganych dokumentów:

  •  deklaracji udziału w projekcie
  • oświadczenia uczestnika projektu

Powyższe pliki znajdziecie Państwo w zakładce Dokumenty do pobrania www.wpr.umb.edu.pl  

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja