Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Rekrutacja

 

UWAGA! WYDŁUŻONO TERMIN REKRUTACJI na II edycję bezpłatnych szkoleń - DO 31 MARCA 2015!

 

Szanowne Studentki i Szanowni Studenci!

 

Rekrutacja do II edycji szkoleń z przedsiębiorczości dla studentek/ studentów studiów stacjonarnych kierunku lekarskiego, fizjoterapii i pielęgniarstwa prowadzona będzie od 19.02.2015 r. do 31.03 2015 r.

 

W II edycji szkoleń może wziąć udział łącznie 150 studentek/ studentów, w tym, w szkoleniu:

  • „ABC działalności gospodarczej-od założenia do rozwoju własnej firmy”- 30 studentów
  • „Zasady prowadzenia indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej” - 30 studentów
  • „Twój pierwszy krok do kariery” - 75 studentów
  • „Przedsiębiorczość akademicka” - 15 studentów

 

Ten sam student/ studentka może uczestniczyć we wszystkich wyżej wymienionych szkoleniach. W przypadku zgłoszenia się większej liczby studentów pierwszeństwo udziału będą mieli studenci ostatnich lat studiów.

 

UWAGA! Studentka/ student biorący udział w I edycji nie może uczestniczyć w szkoleniach o tej samej tematyce w II edycji.

 

Każdy student/ studentka otrzyma dyplom potwierdzający udział w szkoleniu.

 

Studentki/ studenci zainteresowani wzięciem udziału w projekcie proszeni są o wypełnienie i dostarczenie do Biura Karier UMB (Pałac Branickich, prawe skrzydło, pok. 105) formularza zgłoszeniowego (dostępny w zakładce: Dokumenty do pobrania) w wyżej wymienionym terminie.

 

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie (wiadomość zostanie przesłana na wskazany w formularzu zgłoszeniowy adres e-mail) konieczne będzie dostarczenie wymaganych dokumentów:

  •  deklaracji udziału w projekcie
  •  oświadczenia uczestnika projektu

Powyższe pliki znajdują się w zakładce: Dokumenty do pobrania.

 

Sprawami związanymi z rekrutacją oraz organizacją szkoleń zajmuje się mgr Urszula Maksimiec (tel.: 85 748 58 09, e-mail:urszula.maksimiec@umb.edu.pl).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja