Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kontakt

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

 

Kierownik projektu

Monika Siemion, tel. 85 748 55 21, e-mail: monika.siemion@umb.edu.pl 

 

Specjalistka ds. organizacyjnych

Anna Piłaszewicz, tel. 85 748 56 50, e-mail: anna.pilaszewicz@umb.edu.pl

 

Studia doktoranckie

Elżbieta Roszkowska, tel. 85 748 54 17, e-mail: elzbieta.roszkowska@umb.edu.pl

 

Zajęcia wyrównawcze

Emilia Kulesza, tel. 85 748-54-29, e-mail. emilia.kulesza@umb.edu.pl  

 

Praktyki studenckie

Paweł Niegierewicz, tel. 85 748-54-08, e-mail. praktyki@umb.edu.pl

 

Szkolenia z przedsiębiorczości

Urszula Maksimiec, tel:  85 748-58-09, e-mail: bk@umb.edu.pl   

 

BIURO PROJEKTU:

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dział Projektów Pomocowych UMB

(prawe skrzydło Pałacu, I piętro)

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja