Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Szkolenia

 

UWAGA! WYDŁUŻONO TERMIN REKRUTACJI na II edycję bezpłatnych szkoleń - DO 31 MARCA 2015!

 

 

Studentki i  Studenci!

 

W ramach projektu pn. "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku" w siedzibie UMB realizowane będą dwie edycje bezpłatnych szkoleń z przedsiębiorczości dla studentów studiów stacjonarnych kierunku lekarskiego, fizjoterapii i pielęgniarstwa.

 

Pierwsza edycja odbędzie się w okresie: III - VI 2014r., druga: II - V 2015r. Studenci będą mogli uczestniczyć w następujących zajęciach:

 

1.      ABC działalności gospodarczej - od założenia do rozwoju własnej firmy (12 godz.)

 

Celem szkolenia jest: nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności z zakresu zakładania, prowadzenia i rozliczania działalności gospodarczej; poznania zasad marketingu, Public relations (PR); uzyskanie informacji na temat zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

 

2.      Zasady prowadzenia indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej (6 godz.)

 

Celem szkolenia jest: nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia indywidualnej oraz grupowej praktyki lekarskiej, a także uzyskanie informacji na temat ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób pracujących w służbie zdrowia.

 

3.      Twój pierwszy krok do kariery (6 godz.)

 

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności zachowań asertywnych w relacjach zawodowych; opanowanie sztuki autoprezentacji; nabycie umiejętności poprawnego pisania dokumentów aplikacyjnych; przygotowanie uczestników do rozmowy o pracę.

 

4.      Przedsiębiorczość akademicka (12 godz.)

 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w niezbędna wiedze na temat przedsiębiorczości akademickiej (wprowadzenie do przedsiębiorczości; formy przedsiębiorczości akademickiej; komercjalizacja badań naukowych; formy finansowania przedsiębiorczości akademickiej; prawne zagadnienia przedsiębiorczości akademickiej; tworzenie Biznes Planu).

 

W obu edycjach szkoleń uczestniczyć będzie mogło łącznie 285 studentów.

 

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny – projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowych informacji udziela:

 

mgr Urszula Maksimiec  

tel:  85 748-58-09

mail: urszula.maksimiec@umb.edu.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja