Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zajęcia wyrównawcze

 

Drodzy Studenci!

 

Zapraszamy do udziału w programie zajęć dodatkowych przeznaczonych dla studentów I roku kierunku lekarskiego (studia stacjonarne). Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2014 roku i będą prowadzone do końca roku akademickiego. W ramach zajęć wyrównawczych przygotowaliśmy programy nauczania, które zostaną zrealizowane w dwóch blokach: BIOLOGIA i CHEMIA.

 

W ramach zajęć z Biologii zostaną zorganizowane zajęcia z Histologii i embriologii (Zakład Histologii i Embriologii - 60 godzin). Zajęcia będą realizowane w ciągu dwóch semestrów roku akademickiego 2014/2015. Dodatkowo przygotowaliśmy również propozycję zajęć z Biochemii (Zakład Biochemii – 30 godzin).

 

Chcielibyśmy zaproponować Państwu 30 miejsc na zajęcia z Biologii oraz 30 miejsc na zajęcia z Chemii. Ten sam student będzie mógł uczestniczyć w zajęciach z obydwu bloków nauczania.

 

Naszą propozycję kierujemy do wszystkich studentów I roku kierunku lekarskiego studiów stacjonarnych, natomiast w przypadku zbyt dużej ilości osób zainteresowanych pierwszeństwo przypadnie studentom z niższymi wynikami z egzaminu maturalnego.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny – projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rekrutacja będzie prowadzona w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (mgr Emilia Kulesza). Więcej informacji znajdziecie Państwo pod numerem telefonu: 85 748 54 29 lub bezpośrednio w Dziekanacie.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja